> Home

Stichting Promotie Wonen Den Haag

Stichting Promotie Wonen Den Haag officieel opgericht

Op woensdag 24 juni jl. tekenden een aantal prominente vastgoedpartijen in aanwezigheid van wethouder Marnix Norder de oprichtingsakte voor de Stichting Promotie Wonen Den Haag.


De Stichting is een initiatief van ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars, beleggers en bouwbedrijven die actief zijn op de Haagse woningmarkt. De gemeente ondersteunt dit initiatief en subsidieert de Stichting. Het oprichten van de Stichting is één van de serie maatregelen die de gemeente neemt om de woningbouwproductie in Den Haag te stimuleren.

Frank Geers, werkzaam bij AM en voorzitter van de nieuwe Stichting, sprak van een belangrijke mijlpaal voor de nieuwbouwontwikkelingen van de stad Den Haag. “Deze samenwerking betekent niet alleen een bundeling van krachten, maar ook het structureel samenbrengen van kennis, netwerken en doelen. Dit alles om Den Haag nog beter op de kaart te zetten als prachtige woonstad”. Voordat hij het woord aan wethouder Norder gaf, lichtte Geers de 10 belangrijkste redenen toe die het voor deelnemers aantrekkelijk maakt om aan te sluiten bij dit initiatief.

Gezamenlijke marketingaanpak
Doel van deze gezamenlijke aanpak is het bevorderen van de verkoop van (nieuwe) koopwoningen en de verhuur van huurwoningen. Door de gezamenlijke aanpak van de woonpromotie worden krachten gebundeld en wordt er een eenduidige boodschap afgegeven over Den Haag als aantrekkelijke Woonstad. Om Den Haag als woonstad op de kaart te zetten en te laten zien hoe mooi het wonen is in onze Hofstad, worden verschillende middelen ingezet. Een promotiecampagne is er één van, daarnaast worden ook andere initiatieven ontplooid. Deels gaat het hierbij om allerlei interessante nieuwbouwontwikkelingen, maar ook wordt de nadruk gelegd op het plezierig wonen in Den Haag en haar verschillende woonsferen.

10 goede redenen voor de deelnemers om mee te doen met de Stichting Promotie Wonen Den Haag:

1. Den Haag als Woonstad op de kaart zetten
2. Bundelen van krachten voor marktbewerking
3. Structurele samenwerking marktpartijen en gemeente
4. Promotionele voordelen
5. Samen beslissen, samen inspraak
6. Bundeling van kennis, netwerk en doelen
7. Aanbod nieuwbouw Den Haag in één ‘internetportal’, in één overkoepelende campagne
8. Centrale database woningzoekenden
9. Ruimte voor individuele projecten deelnemers
10. Digitale kaart met zoekfunctie en koppeling Niki


“De gemeente Den Haag levert graag haar bijdrage aan de woonpromotie van Den Haag en zal intensief samen gaan werken met het Stichtingsbestuur, zodat kennisuitwisseling en marktaanpak optimaal samenkomen en de (nieuwe) bewoners van Den Haag toegang hebben tot een overzichtelijk en compleet woningaanbod”, aldus wethouder Norder.

Dinsdag 23-6 is in B&W het pakket behandeld aan maatregelen voor aanpak stimulans woningmarkt:
In het voorjaar is de gemeente samen met haar partners uit het veld (corporaties, ontwikkelaars en makelaars) gestart met brainstormsessies over de gevolgen van de kredietcrisis en de mogelijke maatregelen die zij samen kunnen nemen. Dit heeft geresulteerd in een voorzet van maatregelen die de gemeente verder heeft vertaald in een pakket van maatregelen.

Er zijn diverse maatregelen uitgewerkt, deels samen met de partijen en deels door de gemeente zelf.
o Grondprijs wordt aangepast aan nieuwe marktsituatie
o Canonbetaling
o Uitstel betaling grond
o Gefaseerd bouwen en uitgeven
o Omzetten van koop naar huur
o Programma-omzetting
o Toestaan voorverkooppercentages
o Meerekenen onrendabel deel parkeervoorzieningen in grondwaarde

Vraagstimulerende maatregelen:
- Vergemakkelijken tijdelijke verhuur achterblijvende woning
- Inruilgarantie oude woning
- Overbruggingsgarantie voor kopers
- Inzet Beterkoop/Koopgarant
- Intensivering verkoopinspanning op projectniveau
- Gezamenlijke marketing aanpak

Na de toelichting van de wethouder op het totale pakket van maatregelen ter bevordering van de woningproductie werd de oprichtingsakte onder toeziend oog van notaris Cees de Zeeuw van Pels Rijcken, ondertekend door het stichtingsbestuur:

- De heer F.B. Geers (AM Zuid Holland)
- De heer E.W.B. Faber (ING Real Estate Development)
- De heer B.G.M. Moesbergen (HaagWonen)
- De heer C.G.J.W. Martens (Ballast Nedam)
- De heer C.P.A. Kimmel (Frisia Makelaars)
- De heer W.A. van Vliet (Vestia)
- De heer E.A.M. van Winsen (Bouwfonds Ontwikkeling) 
- De heer C.L.F van der Togt (Schouten de Jong)

Klik hier om de web site van Stichting Promotie Wonen Den Haag te bezoeken.
De maatregelen die de gemeente neemt om de woningbouwproductie te stimuleren kunt u hier lezen in een pdf document.